KONCENTRACJA NA NAUCE

Dominujący konformiści, z wyjątkiem niektórych, skon­centrowanych wyłącznie na nauce, przeważnie cieszą się popularnością wśród rówieśników. W szkole podstawowej i średniej z reguły wykazują dużą aktywność i zaan­gażowanie. Uważają siebie za osoby, którym się wszystko udaje, ponieważ wybierają tylko takie dziedziny aktywno­ści, w których mogą odnosić sukcesy. W college’u czy w miejscu pracy spotykają ich pierwsze niepowodzenia i klęski. Są wtedy zwykle daleko od wspie­rających ich rodzin i przeżycia te okazują się dla nich trudne. Jak wy — jako rodzice — moglibyście przygoto­wać ich do życia w realnym świecie, pełnym rozczarowań, do którego zupełnie nie są przygotowani?

Witaj na moim serwisie o hobby! Zapraszam do zapoznania się z wszystkimi artykułami! Mam nadzieję, że strona przypadnie Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)